I dette kurset vil vi undersøke temaer som:

Hva er forskjellen på moderne kunst og samtidskunst? Hvordan er kunstverdenen i Norge annerledes fra den i USA?

Hva er pop-up eller "instagram"museer og hvordan endrer de kunstverdenen?

Hvordan endrer samtaler rundt offentlig kunst og monumenter seg i dagens politiske klima? Hvilke teknikker bruker museumspedagoger for å engasjere studentene?

Hvordan møter museeme på COVID-19 pandemien?

Hver kurskveld inneholder en kort presentasjon i tillegg til aktive diskusjoner basert på ukentlige leseoppgaver. Kurset fokuserer på moderne/samtidskunst ut ifra en Amerikansk kontekst, men er fleksibel for studentenes interesser og erfaring.

Om kursholderen

Jillian Impastato er en amerikaner som for tiden er en Fulbright Fellow som underviser i engelsk på Universitetet i Agder.

Hun har en Bachelor i Kunsthistorie og undervisning fra Tufts Universitet i USA. HUn har jobbet i undervisningsavdelingen på 5 ulike kunstmuseer i USA.

Kurset blir holdt på engelsk.