Målgruppe:

Kurset passer for deg som har ingen eller liten erfaring med arabisk.

Kursinnhold:

På kurset lærer du å forstå og bruke arabisk i dagligdagse situasjoner, både muntlig og skriftlig. Undervisningen er praktisk og variert og kurset dekker målene i Det felles europeiske rammeverket for språk. 

Kan forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov. Kan presentere seg selv og andre og kan stille og svare på personlige spørsmål om for eksempel bosted, venner og bekjente og eiendeler. Kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

Det undervises i "Modern standard arabic" (MSA) også kalt "Literaray Arabic". Dette er den typen arabisk som er mest brukt skriftlig og i formell tale og er det offentlige skriftspråket. Dette er en form for standard arabisk i likhet med klassisk arabisk og bygger på sistnevnte. Det er denne formen for arabisk som benyttes i det meste av det som skrives, omtrent 99 %. MSA benyttes i aviser, brev, tv, radio, internettt osv.