Finn et kurs:

Tekststørrelse: A A A

Du er her: Forsiden - Kurstilbud - Artikkel

Språk, lek og læring - et allmennpedagogisk barnehagekurs (nr 205)

Ped tegning komp e-post_55x72

Dette er et nytt kurs som passer meget godt for assistenter, fagarbeidere og andre som ønsker å bli inspirert til å arbeide med barn.

Kurs nr:205
Kursleder:May Tove Skoland
Avdelingskontor:Aftenskolen Agder, tlf. 38 02 21 85
Emne
Undervisningssted:Universitetet i Agder
Startdato:21. januar 2014
Dag og tid:6 tirsdager kl. 18.00 – 20.35
Undervisningstimer:18
Pris:2 500, kan deles i to avdrag

Kurset legger spesielt vekt på egenledelse og språkstimulering hos barn, samt praktiske tips om blant annet bruk av IKT, forming og musikk som språkstimuleringsverktøy.

Emne 1 - Å ARBEIDE MED BARN Å arbeide med barn krever ikke bare ferdigheter og egnethet, men også yrkesprofesjonalitet. Hva trengs av kunnskap om kommunikasjon i møte med barna, foreldre og kolleger for å være en god yrkesutøver?

Emne 2 – EGENLEDELSE Hver dag bruker barn mange ulike verktøy når de skal løse sine utfordringer. For å mestre daglige aktiviteter og lek og å utvikle både vennskap og sosial kompetanse, kreves det at de har evne til egenledelse. Hvordan kan vi støtte opp om utviklingen av egenledelsesfunksjonen?

Emne 3 – LEK Vygotskij sier at « I leken er barnet et hode høyere enn seg selv». Hvorfor er lek og spesielt rollelek så viktig for barns utvikling og hvordan kan vi legge til rette for et utviklende lekemiljø?

Emne 4 – LÆRING Fra barna blir født begynner en livslang læringsprosess. Men læringen har størst intensitet i barneårene. Hvordan bør læringsmiljøet være for at barna skal lære å bygge og ivareta vennerelasjoner, løse konflikter, vise kjærlighet og alt annet som inngår i vår sosiale forståelse.

Emne 5 - SPRÅK Språket er identitetsskapende og inngangsport til kontakt med andre folk og kulturer. Derfor er det viktig å vite hvordan barn lærer språk, om språklig utvikling og å ha kunnskaper om morsmålets betydning for innlæring av andre språk. Hvordan bruke bl.a. Ipad/IKT, forming og musikk som språkstimuleringsverktøy?

Emne 6 – MANGFOLD OG INKLUDERING Norge har i løpet av få år blitt et flerkulturelt samfunn. På hvilken måte kan vi ivareta og skape et inkluderende felleskap for alle barn, uavhengig av religiøs, språklig eller kulturell bakgrunn?

Litteratur: «Smått og stort» av Annlaug Madland «Egenledelse i lek og læring» av Kristian Sørensen, Marianne Godtfredsen, Mette Modahl Bøker og artikler av Kamil Øzerk

PÅMELDING:

 
Powered by CustomPublish AS