Finn et kurs:

Tekststørrelse: A A A

Du er her: Forsiden - Kurstilbud - Artikkel

Språk, lek og læring - et allmennpedagogisk barnehagekurs (nr 205)

Ped tegning komp e-post_55x72

Dette er et  kurs som passer meget godt for assistenter, fagarbeidere og andre som ønsker å bli inspirert til å arbeide med barn.

Kurs nr:205
Kursleder:May Tove Skoland
Avdelingskontor:Aftenskolen Agder, tlf. 38 02 21 85
Emne
Undervisningssted:Universitetet i Agder
Startdato:14. oktober 2014
Dag og tid:tirsdager kl. 18.00 – 20.35
Undervisningstimer:18 (6 kvelder)
Pris:2 500

Dette er et praktisk og teoretisk allmennpedagogisk kurs som passer for alle som arbeider med barn.

Emne 1 - KOMMUNIKASJON

Å arbeide med barn krever ikke bare ferdigheter og egnethet, men også yrkesprofesjonalitet. Hva trengs av kunnskap om kommunikasjon i møte med barna, foreldre og kolleger for å være en god yrkesutøver?

Emne 2 – LEK

Vygotskij sier at « I leken er barnet et hode høyere enn seg selv». Hvorfor er lek og spesielt rollelek så viktig for barns utvikling og hvordan kan vi legge til rette for et utviklende lekemiljø?

Emne 3 – EGENLEDELSE

Hver dag bruker barn mange ulike verktøy når de skal løse sine utfordringer. For å mestre daglige aktiviteter og lek og å utvikle både vennskap og sosial kompetanse, kreves det at de har evne til egenledelse. Hvordan kan vi støtte opp om utviklingen av egenledelsesfunksjonen?

Emne 4 – LÆRING

Fra barna blir født begynner en livslang læringsprosess. Men læringen har størst intensitet i barneårene. Hvordan bør læringsmiljøet være for at barna skal lære å bygge og ivareta vennerelasjoner, løse konflikter, vise omsorg og alt annet som inngår i vår sosiale forståelse. Hvordan bruke bl.a. Ipad/IKT som en del av det pedagogiske læringsverktøyet?

Emne 5 - SPRÅK

Språket er identitetsskapende, inngangsport til fellesskapet og en viktig forutsetning for læring. Hva slags språkstimulering trenger barn i barnehagen?

Hvordan kan vi styrke språkmiljøet i egen barnehage? Hvordan støtte morsmålsutviklingen til barn med minoritetsbakgrunn?

Emne 6 – MANGFOLD OG INKLUDERING

Norge har i løpet av få år blitt et flerkulturelt samfunn. På hvilken måte kan vi ivareta og skape ett inkluderende felleskap for alle barn, uavhengig av religiøs, språklig eller kulturell bakgrunn?

PÅMELDING:

 
Powered by CustomPublish AS