Tekststørrelse: A A A

Du er her: Forsiden - Aftenskolen Rogaland - Artikkel

SØK BKA-MIDLER TIL OPPLÆRING I DERES BEDRIFT

Avdelingskontor:Aftenskolen Rogaland, tlf. 51 91 91 20
Emne

SØK BKA-MIDLER TIL OPPLÆRING I DERES BEDRIFT

 

Med støtte fra Vox kan vi  tilby kurs for din bedrift  i basiskompetanse hos arbeidstakere med kort formell utdanning. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

 

Nyhet!

Det er nå muligheter for å kunne søke om kurs med muntlig kommunikasjon, også for minoritetsspråklige

Vi hjelper deg med søknadsprosessen og gjennomføring av kurs.

Kontaktperson: Tone Valen Sletten 51919120 eller 47501781 epost: Tone.valen.sletten@aftenskolen.no

 

Kriterier

Kriterier for å søke tilskudd til opplæring gjennom tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Kriteriene er basert på Stortingets vedtak for BKA-midler 2014. Vi tar forbehold om endringer i statsbudsjettet for 2015.

Mål for opplæringen

BKA skal medvirke til å styrke grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter blant voksne, slik at færre faller ut av arbeidslivet og flere kan ta del i opplæring og utdanning.

Målgruppe for opplæringen

Midlene skal gå til kurs for voksne arbeidstakere, primært de med kort formell utdanning.

Hvem kan søke?

 • private eller offentlige virksomheter i samarbeid med en kurstilbyder
 • kurstilbydere i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet
 • organisasjoner i arbeidslivet i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet og en kurstilbyder
 • næringsforeninger i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet og en kurstilbyder

Hva kan du søke om tilskudd til?

BKA gir tilskudd til kurs i en eller flere av de grunnleggende ferdighetene: lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter. Muntlige ferdigheter må kombineres med minst én annen ferdighet.
Opplæringen skal være knyttet til deltakernes arbeidssituasjon.

Kartlegging av deltakere ved kursstart er en del av opplæringen og inngår i tilskuddsbeløpet.

Kursopplegg

Søkeren setter sammen kursopplegget ut fra faste moduler i søknadsskjemaet.

Læringsmål

Opplæring i grunnleggende ferdigheter skal skje med utgangspunkt i læringsmålene for lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter.

Læringsmålene skal brukes som et hjelpemiddel for å utvikle mål og læringsinnhold i BKA-kurs.

Avgrensninger

BKA gir ikke tilskudd til

 • begynneropplæring i norsk
 • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering
 • fagopplæring

BKA gir ikke tilskudd til opplæring av arbeidssøkere og andre voksne utenfor arbeidslivet gjennom denne utlysningen.

Kurstilbydere skal være organisasjoner som driver med opplæring, ikke enkeltpersoner eller enkelpersonforetak.

Prioritering av søknader

Vox prioriterer søknader om opplæring for arbeidstakere med kort formell utdanning. I tillegg prioriterer vi søknader hvor opplæringen:

 • spesielt bidrar til å styrke de grunnleggende ferdighetene i lesing og skriving eller regning
 • skjer i regi av en kurstilbyder som har tatt videreutdanning for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter
 • skjer i regi av kurstilbyder som har gjennomført kurs for lærere i BKA
 • skjer i kombinasjon med arbeid, fagopplæring eller annen arbeidsrelevant opplæring
 • er forberedt gjennom et forprosjekt
 • skjer i mindre virksomheter
 • omfatter arbeidstakere i konjunkturutsatte virksomheter/bransjer
 • gjennomføres som et samarbeid mellom virksomhet og ekstern kurstilbyder


Den samlede tildelingen skal omfatte opplæringstiltak fordelt slik at alle de grunnleggende ferdighetene er godt representert og slik at det hentes inn erfaringer fra ulike bransjer.

Ved behandling av søknaden legger Vox vekt på søkerens faglige og administrative gjennomføringsevne i tidligere BKA-prosjekter.

Powered by CustomPublish AS