Emne 1: Om psykisk helse hos barn og unge og barnesamtalen v/ Lars Ravn Øhlckers, sjefpsykolog/psykologspesialist, BUPA, SUS

Emne 2: Om tilknytning og tidlig samspill v/ Hege Møller, psykologspesialist, Trygg Base AS

Emne 3: Om nevropsykiatri; ADHD og autismespekterlidelser v/ Sigrun Einarsdottir, psykologspesialist og Karen Instebø, psykolog, nevropsykiatrisk enhet, BUPA, SUS

Emne 4: Om angst, depresjon og kognitiv adferdsterapi v/ Stig Bjønnes, psykiatrisk sykepleier, BUPA, SUS

Emne 5: Om traumer og vonde opplevelser v/ Klara Øverland, PhD/psykolog, BUPA, SUS/UiS

Emne 6: Om psykososialt arbeid med ungdom v/ Stig Bjønnes, psyk. sykepleier, BUPA, SUS

 

 

Seminaret går følgende datoer:  6. mars, 13. mars, 20. mars, 3 april, 10. april og 17. april

 

 

PÅMELDING: