Tekststørrelse: A A A

Kompetansepluss-midler

 

SØK MIDLER TIL OPPLÆRING I DERES BEDRIFT

KOMPETANSEPLUSS ARBEIDSLIV (BKA-MIDLER)

FRIST 13. NOVEMBER 2017

 

Med støtte fra Kompetanse Norge  kan vi  tilby kurs for din bedrift  i basiskompetanse hos arbeidstakere med kort formell utdanning. Søknadsfristen for inneværende år er 13. november. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

HVA KAN DET SØKES OM:

Du kan søke om tilskudd til opplæring i grunnleggende

  • leseferdigheter
  • skriveferdigheter
  • regneferdigheter
  • muntlige ferdigheter
  • digitale ferdigheter
  • norsk eller samisk

Kursene det søkes tilskudd til settes sammen av faste moduler i søknadsskjemaet. Veiledende gruppestørrelse er ti deltakere per kurs.

Vær oppmerksom på at flere små bedrifter kan slå seg sammen for å søke om midler. I innværende år har vi Kompetansepluss-kurs hvor 4 bedrifter har slått seg sammen og som får 150 timer norskopplæring kombinert med 100 timer lese- og skrivetrening. Tilbakemeldingene så langt er meget positive.

Vi hjelper deg med søknadsprosessen og gjennomføring av kurs.

Kontaktperson: Tone Valen Sletten 51919120 eller 47501781 epost: Tone.valen.sletten@aftenskolen.no

Powered by CustomPublish AS