Tekststørrelse: A A A

Du er her: Forsiden - Aftenskolen Rogaland - Artikkel

Starter onsdag 10. januar 2018

Barne- og ungdomsarbeiderfaget VG2-VG3

To kvelder i uken over 1/2 år

Lærer ved tavle pluss 3 elever_500x333.jpg

Kurs nr:611
Kursleder:Lars Yngve Rosell/Joakim Evensen Hansen
Avdelingskontor:Aftenskolen Rogaland, tlf. 51 91 91 20
Emne Videregående skole
Undervisningssted:Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus
Startdato:10. januar 2018
Dag og tid:Mandager og onsdager kl. 17.15 - 20.45
Undervisningstimer:112
Pris:kr. 14700,- + bøker og eksamensavgifter

Komprimert utdanning. 2 kvelder i uker over et 1/2 år. Du tar privatisteksamen etter gjeldende regler. (Oppmeldingsfrist for privatister er 1. februar)

Som barne- og ungdomsarbeider kan du eksempelvis få jobb i barnehager, SFO, skoler, klubber for barn og ungdom, institusjoner, kommunale etater etc.

Opplegget på denne utdanningen passer spesielt for deg som har  HSF VG1 eller det tidligere grunnkurset i helse- og sosialfag VK1. Opplegget passer også for deg som har flere års praksis.
I løpet av  et 1/2 år tar du programfagene på Vg2 som består av fagene: Helsefremmende arbeid Vg2, Kommunikasjon og samhandling Vg2 og Yrkesutøvelse Vg2. Disse fagene gir deg grunnlag for å bestå fagprøven på VG3.

KRAV TIL PRAKSIS

Før du kan avlegge selve fagprøven må du kunne dokumentere 5 års praksis.

Dersom du har fullført fellesfagene fra videregående skole: norsk - engelsk - matematikk - naturfag - samfunnsfag - kroppsøving og prosjekt til fordypning på VG1 og VG2 nivå, får du fratrekk i praksiskravet på 2 år.PRAKSISKANDIDATORDNINGEN
 For deg som har lang arbeidserfaring innenfor yrket, kan du etter Opplæringslovens § 3-5, avlegge fagprøve i faget som praksiskandidat. Du følger vårt ordinære undervisningsopplegg på VG2. Dette gir deg faglig grunnlag for å gå opp til èn tverrfaglig sentralgitt prøve.  Når den er bestått, kan du gå opp til endelig fagprøve som barne- og ungdomsarbeider dersom du oppfyller kravene i.h.t. kompetansemålene/hovedområdene i fagets læreplan.

Ta kontakt med Aftenskolen Rogaland for nærmere informasjon om praksiskandidatordningen.


Utdanningen er godkjent for å få lån og stipend i Lånekassen.

Er du fagorganisert? Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.

Lærerbøker/materiell: Du får egen lister og bøker du trenger.

Ingen undervisning i skolens vinterferie.


TA KONTAKT OG BE OM EGEN BROSJYRE.

PÅMELDING:
Fødselsdato/Date of birth
Kjønn/Sex*


Kursvilkår*
Powered by CustomPublish AS